Titelbild - DQB GMBH - DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR QUALIFIZIERUNG UND BEWERTUNG

Předběžná kvalifikace u DQB GmbH přináší výhody i zahraničním firmám

Předběžná kvalifikace sníží vaši administrativní zátěž. Ušetříte si samostatné předkládání dokumentů při každém výběrovém řízení.

Jak předběžná kvalifikace pomůže vaší stavební firmě

Namísto toho, abyste při každém výběrovém řízení předkládali doklady o vaší kvalifikaci, máte i vy jako stavební firma možnost zařazení do tohoto seznamu předběžné kvalifikace.

  • Vaše stavební firma zašle doklad o vhodné kvalifikaci orgánu předběžné kvalifikace DQB pouze jednou.
  • My vaše podklady zkontrolujeme.
  • Pokud budou podklady pro vhodnou kvalifikaci úplné a věrohodné, bude vaše stavební firma zařazena do seznamu předběžné kvalifikace a získá číslo PK.
  • Od té doby pak bude postačující namísto předkládání jednotlivých dokladů o kvalifikaci uvést pouze toto číslo PK.

Tímto způsobem se významně omezí zátěž ve spojitosti s přípravou a kontrolou dokumentů prokazujících způsobilost jak pro vás jako poskytovatele, tak i pro zadavatele zakázky. Namísto neustálého předkládání jednotlivých podkladů stačí už jen uvádět číslo PK. Zadavatel zakázky tak může díky jeho zadání při příslušném přidělení zakázky upustit od vlastních individuálních kontrol.

DQB Hinweise für öffentliche Auftraggeber
DQB Hinweise für öffentliche Auftraggeber

Pozadí:

V Německu se vypisuje 2,5 milionu veřejných výběrových řízení (v celkové hodnotě 360 miliard euro). Tím je Německo hospodářsky atraktivní zemí pro tuzemské i zahraniční soukromé firmy. Na základě geografické blízkosti je účast okolních sousedních zemí na veřejných zakázkách na denním pořádku. Ale podle německého zákona o zadávání veřejných zakázek mají přístup k německému trhu zadávání veřejných zakázek i poskytovatelé ze států mimo EU. Zadavatelé veřejných zakázek v Německu projevují zájem o co možná nejširší spektrum poskytovatelů. Protože na základě toho mohou nákup zboží a služeb realizovat za co možná nejlepších podmínek. Podle německého zákona o zadávání veřejných zakázek se na výběrovém řízení na veřejnou zakázku může podílet jakýkoli zájemce z řad firem. A to bez ohledu na státní příslušnost nebo sídlo firmy.

Při účasti na veřejných výběrových řízeních musí firmy dodržet požadavky na formu a obsah podkladů nabídky.

K tomu patří i to, že při každém zadání veřejné zakázky musí doložit, že disponují kvalifikací pro každé vypsané poskytnutí služby. Tyto doklady o kvalifikaci musí dokládat kompetenci, schopnost a spolehlivost firmy. A to probíhá na základě předložení příslušných podkladů.

Co je předběžná kvalifikace?

Zadavatelům veřejných zakázek (SRN, země, města, obce atd.) je cca od roku 2005 předkládán seznam firem s předběžnou kvalifikací. Seznam najdete online na www.pq-verein.de/liste.

Předběžná kvalifikace dokazuje, že byly splněny předpoklady pro kvalifikaci stanovené v Zadávacím a smluvním řádu pro stavebnictví část A (něm. zkratka VOB/A). Předběžná kvalifikace PK-ZSŘ je tak předběžnou kontrolou dokladů o kvalifikaci nezávislou na zakázce. Tuto kontrolu provádí orgán předběžné kvalifikace DQB GmbH podle stanovených kritérií. Uznání předběžné kvalifikace PK-ZSŘ prostřednictvím veřejných zadavatelů zakázek je zakotveno v ZSŘ.

Co musíte udělat?

Než abyste při každém výběrovém řízení neustále zas a znovu překládali dokumenty, nechte se předběžně kvalifikovat!

Pamatujte: Všechny podklady musí být předloženy v německém jazyce.

Podklady pro novou žádost získáte zde: info@dqb.info

Jakmile budeme mít úplné podklady, provedeme u nás obě nezávislé kontroly podle směrnice spolkového ministerstva.

Na to máme maximálně 6 týdnů. Často jsme ale schopni proces předběžné kvalifikace dokončit již mnohem dříve.

Po úspěšné předběžné kvalifikaci od nás budete včas (25 dní předem) informováni o průběhu příslušných dokládání.

Podrobné informace získáte na

+49(0)611 794990-0

nebo

info@dqb.info

v čase od

pondělí do čtvrtku od 8.00 do 16.30

a v pátek od 8.00 do 14.30.

Akkreditierung bei der DQB

Kontakt

DQB Deutsche Gesellschaft für
Qualifizierung und Bewertung mbH

Abraham-Lincoln-Straße 30
65189 Wiesbaden

Telefon 0611 - 79 49 90-0
Telefax 0611 - 79 49 90 -29

info@dqb.info
home.dqb.info

Folgen Sie uns gerne in den Sozialen Medien

Datenschutz

9 + 4 =