Titelbild - DQB GMBH - DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR QUALIFIZIERUNG UND BEWERTUNG

Zalety kwalifikacji wstępnej w DQB GmbH, również dla przedsiębiorstw zagranicznych

Kwalifikacja wstępna zmniejsza pracochłonność czynności administracyjnych. Można wyeliminować konieczność dostarczania indywidualnych potwierdzeń przy każdym przetargu.

Jak kwalifikacja wstępna może pomóc Twojej firmie budowlanej

Zamiast dostarczać potwierdzenia kwalifikacji przy każdym przetargu firma budowlana może również zarejestrować się na tej liście kwalifikacji wstępnej PQ.

  • Twoja firma budowlana wysyła jednorazowo potwierdzenie kwalifikacji do jednostki kwalifikującej DQB.
  • My sprawdzamy dokumenty.
  • Jeśli dokumenty potwierdzające kwalifikacje są kompletne i wiarygodne, firma budowlana zostanie wpisana na listę PQ i otrzyma numer PQ.
  • Zamiast przedstawiać indywidualne potwierdzenie kwalifikacji do każdego postępowania przetargowego wystarczy teraz podać ten numer PQ.

W ten sposób wysiłek związany z dostarczeniem i sprawdzeniem potwierdzenia kwalifikacji jest znacznie zmniejszony, zarówno dla oferenta, jak i dla zamawiającego. Wystarczy podać numer PQ, zamiast stale przedstawiać poszczególne dokumenty. Zamawiający może zrezygnować z poszczególnych kontroli kwalifikacji, dokonując odpowiedniego wpisu przy wyborze wykonawcy.

DQB Hinweise für öffentliche Auftraggeber
DQB Hinweise für öffentliche Auftraggeber

Tło:

W Niemczech ogłaszanych jest 2,5 mln przetargów publicznych (o łącznej wartości 360 mld euro). Niemcy są więc ekonomicznie atrakcyjnym krajem dla prywatnych przedsiębiorstw z Niemiec i zagranicy. Ze względu na bliskość geograficzną udział krajów sąsiednich w zamówieniach publicznych jest już na porządku dziennym. Jednak również oferenci z krajów spoza UE mają dostęp do niemieckiego rynku zamówień publicznych zgodnie z niemieckim prawem o zamówieniach publicznych. Zamawiający będący podmiotami publicznymi w Niemczech są zainteresowani dostępem do jak najszerszego spektrum oferentów. Dzięki temu mogą kupować towary i usługi na jak najlepszych warunkach. Zgodnie z niemieckim prawem o zamówieniach publicznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego może wziąć udział każda zainteresowana firma. Jest to niezależne od obywatelstwa i adresu siedziby firmy.

Uczestnicząc w przetargach publicznych, firmy muszą przestrzegać wymagań dotyczących formy i treści dokumentów ofertowych.

Chodzi tutaj również o to, że oferenci muszą udowodnić, że posiadają kwalifikacje do wykonania przedmiotu przetargu w ramach każdego zamówienia publicznego. To potwierdzenie przydatności musi poświadczać kompetencje, możliwości i wiarygodność przedsiębiorcy. Odbywa się to poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów.

Co to jest kwalifikacja wstępna?

Publicznym podmiotom zamawiającym (Republika Federalna Niemiec, kraje związkowe, miasta, gminy itp.) od około 2005 roku przedstawiana jest lista przedsiębiorstw wstępnie kwalifikowanych. Listę tę można znaleźć w Internecie pod adresem www.pq-verein.de/liste.

Kwalifikacja wstępna potwierdza, że wymagania dotyczące kwalifikacji określone w VOB/A są spełnione. Kwalifikacja wstępna PQ-VOB jest więc wstępnym, niezależnym od zamówienia badaniem potwierdzającym kwalifikacje. Badane to jest przeprowadzane przez jednostkę kwalifikującą DQB GmbH zgodnie z określonymi kryteriami. Uznanie kwalifikacji wstępnej PQ-VOB przez publiczny podmiot zamawiający jest umocowane w przepisach VOB.

Co należy zrobić?

Przed każdym ponownym złożeniem dokumentów do każdego przetargu można poddać się kwalifikacji wstępnej!

Uwaga: Wszystkie dokumenty muszą być dostępne w tłumaczeniu na język niemiecki.

Dokumenty do nowego wniosku można otrzymać tutaj: info@dqb.info

Po otrzymaniu wszystkich dokumentów przeprowadzamy dwa niezależne badania zgodnie z wytycznymi niemieckiego ministerstwa.

Mamy na to maksymalnie 6 tygodni. Często jednak proces kwalifikacji wstępnej udaje nam się zakończyć znacznie szybciej.

Po pomyślnej kwalifikacji wstępnej poinformujemy Cię o dalszym przebiegu postępowania z odpowiednim wyprzedzeniem (25 dni wcześniej).

Szczegółowe wyjaśnienia i informacje można znaleźć pod numerem

+49(0)611 794990-0

lub adresem

info@dqb.info

w terminach

od poniedziałku do czwartku od 8:00 do 16:30

oraz w piątek od 8:00 do 14:30

PQ

Kontakt

DQB Deutsche Gesellschaft für
Qualifizierung und Bewertung mbH

Abraham-Lincoln-Straße 30
65189 Wiesbaden

Telefon 0611 - 79 49 90-0
Telefax 0611 - 79 49 90 -29

info@dqb.info
home.dqb.info

Folgen Sie uns gerne in den Sozialen Medien

Datenschutz

10 + 12 =